OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI położonej w Wadowicach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Piotr Kierczak na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2023 r. o godz….

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI położonej w Brodach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Piotr Kierczak na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2023 r. o godz….

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI położonej w Leńczach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Piotr Kierczak na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2023 r. o godz….