Komornik korzysta m.in. z następujących elektronicznych ewidencji oraz platform przesyłu informacji:


Dostęp do sieci PESEL-NET za pośrednictwem aplikacji Źródło i pl.ID – elektroniczny dostęp
do Systemu Rejestrów Państwowych. System umożliwiający uzyskiwanie aktualnych danych osobowych i adresowych dłużnika.
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
CEPiK 2.0 – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
EPU – obsługa wniosków w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (www.e-sad.gov.pl), numer ID Komornika: 2758
ePUAP 2 – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
OGNIVO – umożliwia bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków
GEOPORTAL – dostęp do danych geoprzestrzennych i katastralnych
PUE ZUS – moduł przeznaczony do wysyłania zapytań ZUS-EKS poprzez Platformę Usług Elektronicznych udostępnianą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG – weryfikacja informacji dotyczących zastawów rejestrowych.

EKW – dostęp do CBDKW (Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych)

e-KRK – e-Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości obsługująca Krajowy Rejestr Karny