Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem prawa wyboru komornika przewidzianego w art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik, tj. teren powiatu wadowickiego:

 • Miasto Wadowice,
 • gmina Wadowice: Babica, Barwałd Dolny, Chocznia, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Klecza Dolna, Klecza Górna, Ponikiew, Roków, Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka,
 • gmina Tomice: Lgota, Tomice, Radocza, Witanowice, Woźniki, Zygodowice,
 • gmina Brzeźnica: Bęczyn, Brzeźnica, Brzezinka k/Brzeźnicy, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Półwieś, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał,
 • Gmina Spytkowice: Spytkowice, Bachowice, Miejsce, Lipowa, Ryczów,
 • Miasto Kalwaria Zebrzydowska,
 • Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Brody, Bugaj, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice,
 • Gmina Lanckorona: Lanckorona, Jastrzębia, Izdebnik, Podchybie, Skawinki,
 • Gmina Stryszów: Stryszów, Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stronie, Zakrzów,
 • Miasto Andrychów,
 • Gmina Andrychów: Brzezinka k/Andrychowa, Inwałd, Roczyny, Rzyki, Sułkowice, Targanice, Zagórnik,
 • Gmina Wieprz: Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Wieprz, Przybradz, Frydrychowice,
 • Gmina Mucharz: Mucharz, Jaszczurowa, Koziniec, Skawce, Świnna Poręba, Zagórze.

Zgodnie z dyspozycją przepisów art 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych:

 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
  1) o egzekucję z nieruchomości;
  2) o wydanie nieruchomości;
  3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
 3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (do pobrania w zakładce DOKUMENTY).

Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie obejmuje okręgi sądowe Sądów Okręgowych w:

 • Kielcach, obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i Staszowie,
 • Krakowie, obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,
 • Nowym Sączu, obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,
 • Tarnowie, obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.